OFERTA

Pakiet START
0zł miesięcznie*
dla prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz ryczałt
do 12 miesiąca działalności
do 10 dokumentów księgowych
przychód w danym miesiącu = 0 zł
bez obsługi kadrowej
 

Każdy pakiet obejmuje:


OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 
PAKIET 10POZOSTAŁE PAKIETY
rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS25 zł + VAT miesięcznia za 1 pracownika0 zł miesięcznia za 2 pracowników (każdy następny 25 zł + VAT miesięcznie)
sporządzanie listy płac
wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych
prowadzenie teczek pracowniczych
rozliczanie urlopów
wystawianie świadectw pracy

 

Usługi dodatkowe nie wchodzące w skład żadnego pakietu:

Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej na podstawie dostarczonych dokumentów 10 zł
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej na podstawie dostarczonych dokumentów 15 zł
Wystawienie faktury wewnętrznej 5 zł
Zaksięgowanie dokumentu SAD 5 zł
Przygotowanie zgłoszenia/aktualizacji VAT-R 10 zł
Przygotowanie aktualizacji CEIDG-1 10 zł
Otwarcie zamkniętego miesiąca z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej 50 zł
Przygotowanie korekty deklaracji z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej lub po terminie od 100 zł
Sprawozdanie do GUS od 30 zł
Rozliczenie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą 150 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 8 a 10 dniem miesiąca 30 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca 70 zł
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 19-tym  dniu miesiąca 150 zł
Opłat za monit wysłany e-mailem (jeżeli wpłata za usługę BR nie nastąpiła do 30 dnia od terminu płatności) 5 zł
Opłat za monit telefoniczny (jeżeli wpłata za usługę BR nie nastąpiła do 45 dnia od terminu płatności) 20 zł
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty (jeżeli wpłata za usługę BR nie nastąpiła do 60 dnia od terminu płatności) 30 zł

 

JEŚLI KSIĘGUJESZ WIĘCEJ BĄDŹ POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ WYCENY SKORZYSTAJ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA:

Kontakt o ofertę