Wykonanie strony internetowej jako koszt operacyjny jednostki.

Firmowa strona www  przeważnie projektowana jest na indywidualne zamówienie konkretnej firmy, a więc wydatki poniesione z jej wytworzeniem zalicza się bezpośrednio w koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Jednak może się zdarzyć, iż projektant strony internetowej przenosi prawa autorskie na firmę zlecającą usługę to w takim wypadku wartość nabytych praw uważa się za wartość niematerialną i prawną.

Słowniczek pojęć:

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok (art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *