Od nowego roku wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkowemu przekazywaniu fiskusowi danych zawartych w jednolitym pliku kontrolnym (JPK). Wprowadzenie tego przez Ministerstwo Finansów ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

 

Czym jest JPK_VAT i kto go składa ?

JPK_VAT to nic innego jak zestawienie danych o zakupach i sprzedaży wynikający z ewidencji VAT za dany okres. Informacje te przesyła się co miesiąc tj. do 25 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, nawet jeśli Deklaracje VAT są składane kwartalnie.
Od 1 stycznia 2018r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy są zobowiązani do wysyłania JPK_VAT. Oznacza to również zobowiązanie do powadzenia elektronicznego zestawienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.

 

Jak przekazywać JPK_VAT?

 

Dane JPK należy wysłać do Ministerstwa Finansów skąd zostaną przekazane do odpowiednich Urzędów Skarbowych. Do wysłania Jednolitego pliku kontrolnego należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.
Potwierdzeniem prawidłowego wysłania JPK jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Stanowi on dokument chroniący przedsiębiorcę w razie konieczności udowodnienia wysyłkę pliku.

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia z błędami JPK_VAT

 

W przypadku nie wysłania pliku w terminie może grozić sankcja karno-skarbowa. W zależności od sytuacji może być to zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo.
Plik JPK_VAT stanowi pewnego rodzaju dokument księgowy, więc powinien nie zawierać błędów oraz być sporządzany rzetelnie. W sytuacji wystąpienia błędu należy go skorygować, jeżeli jednak przedsiębiorca nie podejmie się tego zadania, Urząd może nałożyć karę. Należy także pamiętać, że informacje zawarte w JPK_VAT muszą odzwierciedlać złożoną deklarację do Urzędu Skarbowego.

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ZADZWOŃ TERAZ