Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy?

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy – poradnik przedsiębiorcy

Regularne wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy to jeden z podstawowych obowiązków większości przedsiębiorców. Polskie prawo podatkowe zakłada dwa sposoby opłacania owych zaliczek – comiesięczne lub kwartalne. Pierwsza opcja jest najpowszechniejszą formą wywiązywania się z obowiązku podatkowego i dotyczy zdecydowanej większości właścicieli firm. Natomiast prawo do rozliczeń kwartalnych posiadają podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub wartość ich przychodów (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. I chociaż obowiązek wyliczania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dotyczy dużego odsetka przedsiębiorców, to jednak niektórzy z nich – zwłaszcza ci początkujący – miewają z tym problem. Dlatego warto poznać podstawowe zasady obliczania owych zaliczek w najczęstszych formach opodatkowania.

 

Rozliczanie się na zasadach ogólnych

Przedsiębiorcy rozliczający się według podstawowej skali podatkowej (18% lub 32% ) mają możliwości odliczania odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnych.  W tym przypadku podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest wyliczenie dochodu od początku roku. Robi się to w sposób następujący: od kwoty przychodu (od początku roku do końca miesiąca, za który obliczana jest zaliczka) należy odjąć poniesione koszty (za ten sam okres), a od uzyskanej kwoty (dochodu) należy dodatkowo odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne i ewentualne pozostałe odliczenia (które szczegółowo wymienia ustawa o podatku dochodowym). Tak uzyskaną podstawę opodatkowania (zaokrągloną do pełnych złotych) należy pomnożyć przez 18% i pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 złotych (co ważne – po zmianie przepisów od 2017 roku podatnicy przekraczający pierwszy próg podatkowy nie mogą w tych wyliczeniach uwzględniać kwoty wolnej od podatku). Od tak wyliczonej kwoty należy odjąć sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie całą, ale 7,75% podstawy) oraz zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Uzyskaną w ten sposób zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych.

 

Podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego (który w Polsce jest ustalony na poziomie 19%) sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy jest bardzo podobny do tego, jaki stosuje się w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. W tym przypadku istnieją dwie podstawowe różnice – stosuje się jednolitą stawkę podatku (czyli wspomniane 19%) oraz nie bierze się pod uwagę kwoty wolnej od podatku. Zatem po obliczeniu dochodu (czyli odjęciu od kwoty przychodu wszystkich kosztów – od początku roku do końca danego miesiąca) odejmuje się od niego kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne, a następnie uzyskaną wartość (zaokrągloną do pełnych złotych) mnoży się przez 19%. Od tak uzyskanej kwoty odejmuje się składki zdrowotne (7,75% podstawy) oraz zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Wyliczona w ten sposób wartość zaliczki (zaokrąglona do pełnych złotych) może być uiszczona do Urzędu Skarbowego.

 

Podatek zryczałtowany

Cechą charakterystyczną podatku zryczałtowanego jest to, iż w tym przypadku wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy jest dużo prostsze niż w innych formach opodatkowania. W tej sytuacji pod uwagę bierze się jedynie kwotę przychodu. Zatem wyliczenie zaliczki odbywa się w kilku krokach:

– od kwoty przychodu odejmuje się wartość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne w danym okresie rozliczeniowym,

– uzyskaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych i mnoży przez określony procent (w zależności od stawki podatkowej obowiązującej przy konkretnym rodzaju działalności – wykaz tych stawek jest dostępny w ustawie o podatku zryczałtowanym),

– od uzyskanej kwoty odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy).

Wyliczoną w ten sposób wartość zaliczki zaokrągla się do pełnych złotych.

 

Niezwykle wygodną formą opłacania zaliczek na podatek dochodowy jest tak zwana forma uproszczona. W tym przypadku przedsiębiorca musi złożyć do Urzędu Skarbowego (w terminie do 20 lutego) odpowiednie oświadczenie informujące o wyborze tej formy obliczania zaliczek. W tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy wynosi 1/12 kwoty dochodu wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok lub w zeznaniu sprzed dwóch lat (gdy nie było dochodu lub był na tyle mały, iż nie zobowiązywał do zapłaty podatku). Jednak w tym przypadku należy pamiętać o tym, iż z formy uproszczonej nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w obecnym lub poprzednim roku podatkowym.

spodobał Ci się artykuł

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkdin

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową

Korzystnym rozwiązaniem w Twojej firmie może okazać się zastosowanie metody kasowej w przypadku rozliczania podatku VAT.  Metoda kasowa VAT jest przeznaczona dla małych podatników. Na czym polega oraz kiedy będzie to dla Ciebie opłacalne?  

CZTAJ WIĘCEJ »

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla potrzeb VAT

Od nowego roku wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkowemu przekazywaniu fiskusowi danych zawartych w jednolitym pliku kontrolnym (JPK). Wprowadzenie tego przez Ministerstwo Finansów ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.   Czym jest JPK_VAT i kto

CZTAJ WIĘCEJ »

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Masz pomysł na biznes z dużą szansą na sukces? Zanim zaczniesz prężnie działać, należy pamiętać o dopełnieniu wielu formalności, m.in. trzeba wskazać wybraną formę opodatkowania. To kwestia niezwykle istotna, ponieważ wpływa na wysokość płaconych podatków.

CZTAJ WIĘCEJ »

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe

Przede wszystkim bez pośpiechu i z głową. Mając własną firmę dobrze mieć sprawdzone i rzetelne biuro rachunkowe, któremu można zaufać. To przecież od niego zależy czy będziemy mieć wszelkie sprawy finansowe odpowiednio uregulowane, a przecież

CZTAJ WIĘCEJ »

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy?

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy – poradnik przedsiębiorcy Regularne wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy to jeden z podstawowych obowiązków większości przedsiębiorców. Polskie prawo podatkowe zakłada dwa sposoby opłacania owych zaliczek – comiesięczne lub kwartalne.

CZTAJ WIĘCEJ »
Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ